0

Τεστ Γνώσεων Για Την Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο

Εξαιρετική ευκαιρία για συζήτηση και διαπαιδαγώγηση στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, μπορεί να αποτελέσει το τεστ γνώσεων σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση. Το τεστ αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων στις οποίες το παιδί πρέπει να απαντήσει με τη διαδικασία της πολλαπλής επιλογής. Ο χρόνος απάντησης καταγράφεται αυτόματα καθώς και οι σωστές και οι λάθος απαντήσεις. Όταν το τεστ ολοκληρωθεί έχεις τη δυνατότητα να ελέξεις το ποσοστό επιτυχίας των παιδιών που συμμετείχαν ( κατεπέκταση δηλαδή το βάθος της γνώσης πάνω στην ασφαλή πλοήγηση). Κάτι εξίσου ενδιαφερον είναι ότι υπάρχουν 3 διαθέσιμα τεστ για τα παιδιά, που χωρίζονται σε κατηγορίες : αρχάριοι, προχωρημένοι, πολύ προχωρημένοι. Έχετε έτσι τη δυνατότητα να επιλέξετε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το παιδί σύμφωνα με τη συχνότητα και την ποιότητα της χρήσης που κάνει.

Το πολύ σημαντικό ωστόσο είναι ότι όταν το τεστ ολοκληρωθεί το σύστημα σας δείχνει τις σωστές και τις λάθος απαντήσεις και στις λάθος παρέχει και αιτιολογία για τη σωστή απάντηση. Χρησιμοποιήστε το τεστ αυτό για να κάνετε μια ανίχνευση αφενός των γνώσεων των παιδιών σας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Χρησιμοποίηστε τα αποτελέσματα αφετέρου για να κάνετε μια επί της ουσίας συζήτηση με πραγματικές αφορμές και να τα διαπαιδαγωγήσετε σχετικά με τη χρήση του ιντερνετ. Δείξτε τους μέσα από τα αποτελέσματα ότι δεν είναι και τόσο μαγικά πλασμένος ο κόσμος του internet και χρειάζεται προσοχή.