Δωρεάν Λογισμικό για Την Εκμάθηση Των Αγγλικών Για Παιδιά

Δωρεάν λογισμικό για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας θα βρείτε εδώ. Το πρόγραμμα για τις βασικές του δραστηριότητες δεν προϋποθέτει εγγραφή ή κόστος. Βέβαια σας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε την εγγραφή σας, εάν το θέλετε, έναντι ενός οικονομικού αντιτίμου.

“Η Mingoville θα δουλέψει με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, είτε
αυτός μαθαίνει καλύτερα μέσα από την πράξη (αλληλεπιδρώντας μέσα από παιχνίδια), είτε οπτικά (συνδυάζοντας εικόνες με λέξεις), είτε ακουστικά (μέσα από αγγλικά τραγούδια και τρόπους προφοράς)
Η Mingoville προσφέρει εικονικά εργαλεία
εκμάθησης, για να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν αγγλικά πιο
αποτελεσματικά”.

Η εγγραφή είναι πολύ απλή και συνηθισμένη. Διαβάστε τους όρους χρήσης πριν συμφωνήσετε με αυτούς. Η ιστορία γύρω πάνω στην οποία στηρίζεται το πρόγραμμα είναι η χώρα των «Φλαμένγκος» τα οποία μιλάνε Αγγλικά.

Το παιδί μπορεί να επιλέξει να παίξει διάφορα παιχνίδια στα Αγγλικά, να συμμετέχεις σε συνομιλίες. Το πρόγραμμα μιλάει στα παιδιά αγγλικά και τα βοηθάει να εξελιχθούν. Είναι απλό και γενικά εύκολο στη χρήση. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο μια δωρεάν δοκιμή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *