0

Πρόγραμμα Ανάγνωσης Ξένων Γλωσσών

Το Natural Reader είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους και είναι δωρεάν. Είναι ένα πρόγραμμα αυτόματης ανάγνωσης, κειμένων που εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε, στα αγγλικά. Η χρησιμότητά του μεγάλη. Για παράδειγμα στα αγγλικά, βοηθάει τα παιδιά (και τους ενήλικες) να μαθαίνουν πιο σωστά τη γλώσσα, πιο εύκολα και πι ευχάριστα. Διαλέξτε το κείμενο που…
Continue reading »