Πρόγραμμα Ανάγνωσης Ξένων Γλωσσών

Το Natural Reader είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους και είναι δωρεάν. Είναι ένα πρόγραμμα αυτόματης ανάγνωσης, κειμένων που εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε, στα αγγλικά. Η χρησιμότητά του μεγάλη. Για παράδειγμα στα αγγλικά, βοηθάει τα παιδιά (και τους ενήλικες) να μαθαίνουν πιο σωστά τη γλώσσα, πιο εύκολα και πι ευχάριστα. Διαλέξτε το κείμενο που θέλετε, ανεβάστε στο στο πρόγραμμα και αφήστε το πρόγραμμα να σας το διαβάσει.Μπορείτε να αυξομειώνεται τη ταχύτητα, ανάλογα με το πόσο γρήγορα διαβάζετε, να αλλάζετε τη φωνή που διαβάζει  Το πρόγραμμα μπορεί να διαβάσει ακόμα και κείμενα από τον Internet Explorer. Οι ίδιοι στο site τους γράφουν :

” What is NaturalReader?NaturalReader is a Text to Speech software with natural sounding voices. This easy to use software can convert any written text such as MS Word, Webpage, PDF files, and Emails into spoken words. NaturalReader can also convert any written text into audio files such as MP3 or WAV for your CD player or iPod.”

Μπορείτε να το κατεβάσετε εντελώς δωρεάν και να το δοκιμάσετε. Θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ και παιδιά που δυσκολεύονται στα αγγλικά και ιδιαίτερα στην ανάγνωση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *