Μα, τί κάνει ένας Ψυχολόγος;

images (2)

Η Ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελέτα, αξιολογεί  και ερευνά επιστημονικά τη λειτουργία  του εγκεφάλου και των γνωστικών λειτουργιών του ατόμου καθώς και τον αντίκτυπο στη συμπεριφορά. Ο Ψυχολόγος ασχολείται τόσο με τη διάγνωση όσο και με την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του ατόμου. Χρησιμοποιεί δηλαδή την επιστημονική του γνώση, προκειμένου να βοηθήσει το άτομο να βρει λύσεις σε όσα κρίνει ως δυσλειτουργικά για τον ίδιο και το περιβάλλον του.
Ο ρόλος του ψυχολόγου είναι συμβουλευτικός και όποτε κριθεί απαραίτητο παρεμβατικός. Ο Ψυχολόγος δε χορηγεί φάρμακα και δε συνταγογραφεί, έχει ωστόσο το αποκλειστικό προνόμιο της χορήγησης ψυχομετρικών εργαλείων προκειμένου να αξιολογήσει μια κατάσταση ή συμπεριφορά. Τέτοια είναι τα τεστ νοημοσύνης ( IQ test), κάποια τεστ προσωπικότητας, μέτρησης ικανοτήτων κ.α., εφόσον έχει εκπαιδευτεί για να τα χορηγεί.

Ένας χρυσός κανόνας είναι ότι οι άνθρωποι απευθύνονται σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, όταν μια κατάσταση τείνει να παγιωθεί ( επαναλαμβάνεται για διάστημα πέρα του ενός εξαμήνου) ή και όταν η κατάσταση

είναι δυσλειτουργική για το άτομο και το περιβάλλον του.

Οι περιοχές εξειδίκευσης στην Ψυχολογία είναι πολλές. Ο όρος Παιδοψυχολογία χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ενασχόληση με το παιδί και δεν αποτελεί αυτοτελή τίτλο Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης. Προσωπικά, η αγάπη μου για τα παιδιά έκανε την επιλογή μου μονόδρομο. Η ανατροφοδότηση που παίρνω καθημερινά από εκείνα, η ανιδιοτελής αγάπη τους και η ευκαιρία που έχω να τα παρατηρώ να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται ως άτομα είναι οι λόγοι που δεν αμφέβαλλα ποτέ ότι η επιλογή μου ήταν σωστή!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *